حیوانات خانگی

گربه

گربه، پس از سگ در رده دوم محبوبت است. بازیگوشی و دلبری‌های خاص خودش را دارد. می‌تواند نسبتا طولانی مدت در خانه تنها باشد.

سگ

سگ، محبوبترین حیوان خانگی در دنیاست که وفاداری و همراهی بسیار زیادی نیز با انسان دارد. نباید مدت طولانی تنها باشد.

خرگوش

خرگوش، در رده سوم محبوبیت بعد از سگ و گربه قرار دارد. بسیار باهوش است. نگهداری‌اش آسان است و بیماری مشترکی با انسان ندارد.

پرندگان

پرندگان، در سایزها و با توانایی‌های مختلف هستند که به عنوان حیوان خانگی و زینتی نیز نگهداری می‌شوند. می‌توان آنها را نسبتا طولانی تنها گذاشت.

ماهی

ماهی، گونه‌های متعددی دارد که هر کدام زیبایی خاصی دارند. رسیدگی هر روزه لازم ندارد و نسبتا طولانی مدت می‌تواند تنها باشد.

همستر

همستر، یک کوچک زیبا که وجود انگشتانی در دست‌هایش و نیز نحوه ذخیره کردن غذا در لپ‌هایش بسیار او را محبوب کرده است.