دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد جِرسی وولی

جزو نژادهای بسیار کوچک است با وزنی تا حداکثر ۱۶۰۰ گرم برای بالغ آن.