دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد انگورا

جزو نژادهای غول پیکر است با وزنی تا حداکثر ۵۵۰۰ گرم برای بالغ آن.