دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد مینی لوپ

جزو نژادهای کوچک است با وزنی تا حداکثر ۲۷۰۰ گرم برای بالغ آن.