منزل

حیوان خانگی چیست؟

به کلیه حیواناتی که به عنوان همدم انسان در منزل نگهداری می‌شوند حیوانات خانگی (به انگلیسی پت یا همان pet) گفته می‌شوند. این جانوران برای دارندگان یا نگهدارندگانشان سودمندی‌های فیزیکی یا عاطفی فراهم می‌کنند. حیوانات خانگی خود شامل دو گروه…

ادامه مطلب