خانواده

حیوان خانگی، عضو جدید خانواده

قبل از اقدام به نگهداری یا سرپرستی حیوان خانگی، لطفا ابتدا جمله زیر را چند بار بخوانید و ابتدا به این باور برسید که: ورود حیوان خانگی به منزل، مشابه ورود یک نوزاد انسان به جمع خانواده است. خانواده‌ آگاهی…

ادامه مطلب