دسته‌ها
خرگوش نژادهای خرگوش

کدام نژاد خرگوش؟

خرگوش پستانداری است گیاه‌خوار، از تیره خرگوشان و دارای اندامی شبیه به گربه و گوش‌های دراز و لب‌های شکافدار. دست‌های خرگوش از پاهایش کوتاهتر است؛ و بسیار تند حرکت می‌کند، و دارای انواع مختلف است. در حدود ۶ تا ۸ بچه به دنیا می‌آورد. خاستگاه اصلی این جانور اسپانیا و آفریقای شمالی است، اما به بعضی از کشورهای دیگر هم مهاجرت کرده‌است.

حقیقت این است که انتخاب نژاد کاملا سلیقه‌ای است و در نحوه نگهداری تاثیر چندانی ندارد. البته نژادهای مختلف غیر از چهره ظاهری، تفاوت‌های اندکی نیز با یکدیگر دارند که بهتر است با آنها آشنا شوید و خود یکی را در این بین برگزینید.

انحمن نژادشناسی خرگوش در آمریکا وجود بالغ بر ۵۴ نوع نژاد مختلف را تایید کرده است که به چهار منظور مورد پرورش قرار می‌گیرند. یکی از این چهار منظور، شاخه خرگوش‌های تجملی است که بعدا از این شاخه به پت خانگی تبدیل شده است.

در بخش خرگوش‌های زینتی چند گروه قابل بررسی است که برای نگهدارندگان حائز اهمیت است و قبل از خرید حتما باید از آن مطلع شوند:

گروه ۱- نژادهای بسیار کوچک (وزن بالغ حداکثر ۱۷۵۰ گرم)
شامل نژادهای هلند لوپ، جرسی وولی، لاین‌هد، مینی رکس، مینی پلاش لوپ، آمریکن فازی لوپ، بریتانیا پتیت، داوورف هوتوت، هیمالیان

گروه ۲- نژادهای کوچک (وزن بالغ از ۱۷۵۰ گرم تا ۳۰۰۰ گرم)
شامل نژادهای داچ، انگلیش انگورا، مینی لوپ، سیلور، استاندارد چین‌چیلا

گروه ۳- نژادهای متوسط (وزن بالغ از ۲۷۰۰ گرم تا ۴۶۰۰ گرم)
شامل نژادهای آمریکن سیبل، بلجیین هیر، انگلیش اسپات، فرنچ انگورا، لیاک، ساتین

گروه ۴- نژادهای بزرگ (وزن بالغ از ۴۰۰۰ گرم تا ۵۲۰۰ گرم)
شامل نژادهای آمریکن، آمریکن چین‌چیلا، فرنچ لوپ، نیوزلند، سیلور فاکس

گروه ۵- نژادهای خیلی بزرگ (غول پیکر یا جاینت)(وزن بالغ بیش از ۵۵۰۰ گرم)
شامل نژادهای چیکرد جاینت، فلمیش جاینت، جاینت چین‌چیلا

شایان ذکر است که وزن جنس ماده در هر نژاد کمی بیشتر از وزن جنس نر می‌باشد.

آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: خرگوش‌سانان
تیره: خرگوشان

 

[منابع: کانال مجموعه فروشگاهی و پانسیون خرگوش زیبا و ویکی‌پدیا]