دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد مینی رِکس

جزو نژادهای بسیار کوچک است با وزنی تا حداکثر ۲۰۰۰ گرم برای بالغ آن.