دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد لایِن‌هِد

جزو نژادهای بسیار کوچک است با وزنی تا حداکثر ۱۷۵۰ گرم برای بالغ آن.