دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد فلمیش جایِنت

جزو نژادهای غول پیکر است با وزنی بیش از ۵۵۰۰ گرم برای بالغ آن.