دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد سِیبِل آمریکایی

جزو نژادهای متوسط است با وزنی تا حداکثر ۴۵۰۰ گرم برای بالغ آن.